IS_II-700x700Implanty stomatologiczne to śródkostne wszczepy wykonane z tytanu. Tytan jest metalem, który cechuje się bardzo wysoką biozgodnością, co w późniejszym czasie przekłada się na osteointegrację, czyli trwałe połączenie implantu z kością. Tylko w takim przypadku mówimy o pełnym wgojeniu implantu. Przyjmuje się, że pełna osteointegracja trwa od 3 do 6 miesięcy. Po tym czasie można przystąpić do wykonania ostatecznych uzupełnień protetycznych w postaci koron, mostów, czy protez mocowanych na belce lub zatrzaskach kulowych. Do czasu pełnej osteointegracji implantów pacjent może korzystać z tymczasowych, prowizorycznych uzupełnień protetycznych.

Strukturalnie ząb sztuczny jest zbudowany z:
+ implantu – odtwarzającego korzeń zęba
+ łącznika – stanowiącego filar protetyczny, na którym zostanie osadzone uzupełnienie protetyczne
+ uzupełnienie protetyczne – korona, most, belka, proteza

Po osadzeniu implantu do kości i okresie osteointegracji odsłania się pogrążony w kości implant i na okres gojenia tkanki dziąsłowej przykręca się śrubę gojącą