Endodoncja jest dziedziną stomatologii zajmującą się diagnostyką (badaniem) i leczeniem schorzeń miazgi zęba (potocznie zwanej nerwem). Zastosowane zabiegi są najczęściej związane z leczeniem kanałowym . Procedura ta polega na usunięciu tkanki miazgowej i zastąpieniu jej biozgodnym materiałem wypełniającym. Potrzeba oczyszczenia kanałów wynika z stanu miazgi zęba, która w wyniku np. procesów próchnicowych lub urazu jest nieprawidłowa – zapalna lub martwa.

Leczenie kanałowe (endodontyczne) (RCT – root canal treatment) jest jednym z najbardziej precyzyjnych w obrębie dziedziny stomatologii zabiegów medycznych. W skomplikowanych przypadkach nie będzie nadużyciem jeżeli nazwiemy go mikrooperacją wewnątrzzębową.

Nowoczesne leczenie kanałowe powinno być wykonywane z użyciem mikroskopu, endometru (urządzenia lokalizującego wierzchołek kanału) oraz koferdamu ( osłony pola zabiegowego). Złotym standardem na dzień dzisiejszy stało się również wypełnianie kanałów płynnym biozgodnym materiałem.

SO-head_800Jeżeli ząb był wcześniej poddany nieprawidłowemu leczeniu endodontycznemu, zaleca się wykonanie powtórnego leczenia kanałowego z  3-6 miesięcznym  okresem obserwacji efektu danego zabiegu w kontroli radiologicznej, przed decyzją o ewentualnej interwencji chirurgicznej w postaci np. resekcji.

Mikroskop zabiegowy w połączeniu z umiejętnościami lekarza umożliwia wykonywanie zaawansowanych zabiegów z zakresu pierwotnego jak i wtórnego leczenia kanałowego, takich jak np: usuwanie wkładów metalowych i z włókna szklanego, usuwanie złamanych narzędzi, odszukiwanie dodatkowych  i udrażnianie zobliterowanych  (zarośniętych) kanałów.