Protetyczny Program Implantologiczny

Śródziemnomorski Instytut Protetyczny,
Castellon de la Plana, Hiszpania

Uniwersytet Północnej Karoliny, Chapel Hill, USA

 


Implantologia jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin stomatologii. Stanowi nieodłączną część nowoczesnego podejścia do leczenia. Dzięki implantom jesteśmy w stanie uzupełnić lukę jednego lub większej ilości zębów bazując na sztucznym korzeniu, który w procedurze chirurgicznej umieszczamy w kości. W odróżnieniu od mostów czy protez konwencjonalnych przywracamy podparcie rozwiązując problem przyczynowo (odtwarzamy brakujące korzenie), a nie objawowo (mosty zawieszone na własnych zębach czy protezy osiadające na śluzówce). Zabiegi rekonstrukcyjne dzielimy na fazę chirurgiczną (zabieg implantologiczny) i protetyczną (implantoprotetyka). Implantoprotetyka zajmuje się odtwarzaniem zębów na bazie implantów dentystycznych. Gama rozwiązań jest obecnie bardzo szeroka – od pojedynczych koron przez mosty i protezy oparte na implantach do rozległych przykręcanych na stałe mostów. Jak w całej stomatologii, tak również w implantologii, najważniejszym etapem jest odpowiednie planowanie oparte na biologii, estetyce i odpowiedniej funkcjonalności wykonanych uzupełnień. Dlatego też opierając się na zgromadzonych danych (wywiad, zdjęcia, prześwietlenia) w pierwszej kolejności ustalamy pozycję przyszłych zębów, a dopiero w kolejnych etapach miejsca, gdzie powinny zostać umieszczone implanty. Jest to tzw. prosthetic/aesthetic driven implantology – innymi słowy implantologia wyznaczona estetyką(planem protetycznym).

Jednym z najbardziej prestiżowych ośrodków prowadzącym roczne programy szkoleniowe oparte o najnowocześniejsze protokoły implantologiczne i implantoprotetyczne jest MPI – Mediterranean Prosthodontic Institute założony i prowadzony poprzez wybitnego chirurga i protetyka dr Fernando Rojas Vizcaye.

Dr. Rojas-Vizcaya jest adiunktem i profesorem Departmentu Protetyki Uniwersytetu Północnej Karoliny w Chapel Hill (USA). Zasiada w kapitule Academii Osseointegracji w Hiszpanii.  Jest również członkiem: International Academy for Digital Dental Medicine, American College of Prosthodontics Academy of Osseointegration

Obszerny teoretyczno-praktyczny program stworzony został we współpracy z Uniwersytetem Północnej Karoliny w Stanach Zjednoczonych. Składa się on z 4 sesji, z których trzy pierwsze odbywają się w Castellon de la Plana w Hiszpanii, a ostatnia w Departamencie Protetyki Uniwersytetu Północnej Karoliny w Stanach Zjednoczonych.

Tematyka całego programu jest bardzo obszerna i obejmuje m.in następujące zagadnienia:
– dokładna diagnostyka i selekcja danych
– fotografia wewnątrzustna
– protokoły chirurgiczne: pojedyn cze i mnogie implantacje
– implantacje natychmiastowe, wczesne i odroczone
– obciążenia natychmiastowe i odroczone
– procedury sinus lift
– periimplantitis (zapalenia okołoimplantacyjne)
– protetyczne sterowanie tkankami miękkimi
– uzupełnienia pełnocyrkonowe
– All on 6, All on 8
– protezy na locatorach
– okluzja na rekonstrukcjach opartych na implantach

10 sierpnia 2017 roku ukończyłem cały 4 stopniowy program i zdałem egzamin na podstawie prezentacji wygłoszonej w języku angielskim przed komisją w składzie dr Fernando Rojas Vizcaya oraz prof. Lyndon Cooper uzyskując Certyfikat Śródziemnomorskiego Instytutu Protetyki (MPI) i Międzynarodowy Dyplom Uniwersytetu Północnej Karoliny (UNC w Chapel Hill).