tmp57201_thumb222Choroba okluzyjna jest zespołem objawów, wynikających z nieprawidłowego zgryzu. W momencie kiedy górny i dolny łuk zębowy nie współgrają (A i C) w zbalansowanym, jednoznacznym zagryzieniu dochodzić może do przeciążeń stawu i mięśni, co w późniejszym czasie prowadzi do ścierania się zębów lub pękania wypełnień protetycznych. W pozycji prawidłowego, równomiernego  kontaktu zębów (ryc. po prawej i B) wspomniane struktury anatomiczne znoszą fizjologiczne obciążenia.

Wszelkie kontakty przedwczesne (często występujące na tylnych zębach), poślizgi i przesunięcia łuków przy zwieraniu szczęki i żuchwy, uczucie niepasującego zgryzu, uczucie szukania prawidłowego sposobu zagryzienia, szybka męczliwość mięśni, bóle głowy (szczególnie skroniowe, ewentualnie opasające czoło) są podstawą do podejrzewania problemów zgryzowych i rozpoczęcia diagnostyki i analizy zgryzu.

7 symptomów choroby okluzyjnej:

  1. Starcia zębów i uzupełnień protetycznych
  2. Nadwrażliwość przyszyjkowa (CDH –cervical dentin hypersensivity)
  3. Nadmierna ruchomość zębów
  4. Fremitus – drżenie korzeniowe – drganie wyczuwane w okolicy korzenia na błonie śluzowej przy stukaniu zębami
  5. Abfrakcje – patrz Ubytki niepróchnicowego pochodzenia
  6. Pionowy zanik kości lub zlokalizowana destrukcja kości (wtórny efekt choroby przyzębia)
  7. Nieprawidłowe objawy ze strony mięśni i stawu skroniowo-żuchwowego (ból, zmęczenie, problemy z otwieraniem i zamykaniem, trzaski, trzeszczenia)