Zdjęcia OPG powinny być rutynowo wykonywane co 3 lata celem kontroli całego uzębienia, zachyłków zębodołowych zatoki, kości szczęki i żuchwy ewentualnie przeglądowej kontroli powierzchni stawowych stawów skroniowo-żuchwowych. Dzięki takim kontrolom możemy często wychwycić proces patologiczny (np. torbiel, nowotwór itp.) i wykonać odpowiednie leczenie czy skierować do odpowiedniej placówki, szczególnie dlatego, że wiele chorób może mieć przebieg bezobjawowy przez wiele miesięcy i lat nie dawać żadnych dolegliwości.