Okluzja w codziennej praktyce – oferta szkoleń wewnętrznych

Zakres tematyczny:

Kompendium okluzji – od teorii do pratyki. Część 1:
Planowany czas 9.00-około 18.00


1.Anatomia i Mechanika żucia – praktyczne ujęcie
2.Podstawy okluzji i artykulacji – usystematyzowanie pojęć i zagadnień
3.Badanie pacjenta – podstawowe dane do analizy estetyczno-funkcjonalnej, foto
4.Ewaluacja i analiza ryzyka funkcjonalnego
5.Rejestracja Relacji Centralnej – CR – Deprogramator Koisa Denar, rękoczyn Dawsona
6.Wstęp do terapii okluzyjnej
– Choroba okluzyjna – objawy niestabilności okluzji
– Deprogramacja  – czy stosować i kiedy
– Ekwilibracja – wprowadzenie

Skrypt, wytyczne jak zrobić prawidłowy deprogramator, ankiety i interpretacje

Na kursie części praktycznej:

 1. Podstawowe badanie punktów spustowych mięśni
 2. Test obciążenia stawu rękoczynem Dawsona i metodą uproszczoną z wałkami ligniny
 3. Rejestracja zgryzu w CR na deprogramatorach Koisa, Denar, Lucia Jig i rękoczynem.
 4. Prezentacja pobierania rejestratu łuku twarzowego DFA

 

Kompendium okluzji – od teorii do pratyki. Część 2:
Czas trwania 9.00-17.00(18.00)

Zagadnienia:

 1. Relacja centralna – poszerzenie zagadnienia wraz z dokładnym zastosowaniem różnych deprogramatorów – wady i zalety
 2. Artykulatory i łuki twarzowe – praktyczne spojrzenie, jakie, po co i za ile?
 3. Planowanie leczenie kompleksowego
 4. Sztuka ekwilibracji jako element terapii okluzyjnej
 5. Okluzja na implantach
 6. Szynoterapia
 7. Synowialny Staw skroniowo-żuchwowy
 8. Szyjna część kręgosłupa jako podstawowe ogniwo stabilności kompleksowego leczenia
 9. Współpraca z fizjoterapeutą.

 

Ćwiczenia praktyczne:

 1. Praca z artykulatorem
 2. Doskonalenie rękoczynu Dawsona
 3. Rejestracja łukiem twarzowym DFA
 4. Mapa bólu wg Rocabado

 

Skrypt + Uczestnictwo w zamkniętej grupie Okluzja bez tajemnic na Facebooku

Cena za jedną część zależy od ilości osób i miejsca dojazdu, istnieje możliwość kursu 2 dniowego czyli część 1 i 2 dzień po dniu – zapytania kierować na mail: stomatologia.urban@gmail.com

 


Od września 2018 są organizowane kursy we współpracy z Meritum Center.
http://www.meritumcenter.pl/kalendarium.html

„Jak ugryźć okluzję?” – okluzja funkcjonalna w procesie planowania leczenia

Część teoretyczna:

 1. Okluzja jako ogniwo stomatologii kompleksowej – wstęp
  + pozycja ciała ze szczególnym uwzględnieniem szyjnej części kręgosłupa
  + synowialny staw skroniowo-żuchwowy (warunki stabilności)
  – test obciążenia
  – mapa bólu wg Rocabado
 1. Praktyczne ujęcie anatomii i fizjologii układu ruchowego narządu żucia
 2. Podstawy okluzji i artykulacji – zebranie i usystematyzowanie pojęć
 3. Relacja centralna / Maksymalna interkuspidacja
  – zastosowanie CR jako pozycji referencyjnej: dlaczego i kiedy?
  – metody rejestracji CR
 1. Deprogramatory: rodzaje i ich zastosowanie, wady i zalety
 2. Rękoczyn Dawsona – wykonanie, zastosowanie, wady i zalety
 3. Ewaluacja i analiza ryzyka funkcjonalnego: Perio, Bio, Funkcja, Estetyka
 4. Koncepcje okluzji: Koisa i Dawsona – podobieństwa i różnice
 5. Zasada 3P: P1,P2,P3

 

 1. Profile funkcjonalne wg Koisa – diagnoza okluzyjna
 2. Badanie pacjenta – zbieranie danych do analizy estetyczno funkcjonalnej
 3. Ankieta okluzyjna z interpretacją jako podstawa diagnostyki wczesnej
 4. Elementy terapii okluzyjnej:
  – przyczyny destrukcji zębów (erozja, abrazja, abfrakcja, atrycja)
  – objawy niestabilności zgryzu
  – planowanie leczenia w oparciu o ryzyko funkcjonalne
  – wybór pozycji terapeutycznej: MIP czy CR?

– proces deprogramacji – wskazania i przeciwwskazania
– łuki twarzowe, a analizator ustno twarzowy DFA
– masy do rejestracji zgryzu
– ekwilibracja addytywna i redukcyjna

 1. Szynoterapia


Część praktyczna:

1. Podstawowe badanie punktów spustowych mięśni
2. Test obciążenia stawu rękoczynem Dawsona i metodą uproszczoną z wałkami ligniny
3. Rejestracja zgryzu w CR (Open Bite Centric Record) różnymi metodami
4. Pobieranie rejestratu łuku twarzowego DFA