Okluzja w codziennej praktyce – oferta szkoleń wewnętrznych dla grup lub klinik
zapytania proszę kierować na mail: stomatologia.urban@gmail.com

  

„Jak ugryźć okluzję?” – okluzja funkcjonalna w procesie planowania leczenia

Część teoretyczna:

1. Okluzja jako ogniwo stomatologii kompleksowej

+ pozycja ciała ze szczególnym uwzględnieniem szyjnej części kręgosłupa
+ ocena stabilności rejonu C0-C2
+ rzutowanie bólu
+ testy przesiewowe do współpracy z fizjoterapeutą

2. Synowialny staw skroniowo-żuchwowy:

+ błona maziowa: niedoceniana struktura
+ biomechanika stawu
+ warunki stabilności
+ test obciążenia stawu
+ mapa bólu wg Rocabado

3. Okluzja funkcjonalna:
+ Starcia zębów: różnicowanie i szukanie przyczyny
+ Ryzyko funkcjonalne i określenie prognozy
+ Profile diagnostyczne: Perio, Bio, Funkcja, Estetyka
+ Praktyczne ujęcie anatomii i fizjologii układu ruchowego narządu żucia
+ Podstawy okluzji i artykulacji – zebranie i usystematyzowanie pojęć
+ Relacja centralna / Maksymalna interkuspidacja
– zastosowanie CR jako pozycji referencyjnej: dlaczego i kiedy?
– metody rejestracji CR
– kiedy pracować w zgryzie nawykowym
+ Kryteria stabilnej okluzji
+ Ewolucja czy rewolucja: koncepcje okluzji – czy tak bardzo się różnią?
+ Diagnozy funkcjonalne wg Kois Center – Akceptowalna Funkcja, Frykcyjny Model Żucia, Zwężony Model Żucia, Dysfunkcja okluzyjna, Parafunkcje, Zaburzenia Neurologiczne
+ Deprogramatory: rodzaje i ich zastosowanie, wady i zalety
+ Rękoczyn Dawsona – wykonanie, zastosowanie, wady i zalety
+ Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta – proces gromadzenia danych do analizy estetyczno-funkcjonalnej
+ Jakie pytania zadać i jak je zanalizować by postawić wstępną diagnozę?
+ Mięśnie żucia i nie tylko – diagnostyczna pętla mięśniowa
+ Objawy niestabilności zgryzu

4. Terapia okluzyjna i planowanie leczenia

+ Cele terapii – co chcemy osiągnąć? co zmienić?
+ Siła adaptacji organizmu
+ Kluczowe rozterki: w jakiej pozycji pracować?, czy i ile podnosić?
+ Opcje terapeutyczne
+ Zasada 3P (Pozycja, położenie i prowadzenie – ścieżka żucia)
+ Zarządzanie kopertą funkcjonalną
+ Planowanie leczenia: krok po kroku
+ Ocena leczenia
+ Artykulatory – jakie, jak używać i rozsądnie inwestować
+ Analizator ustno-twarzowy DFA
+ Płaszczyzny referencyjne
+ Szynoterapia

Część praktyczna:
1. Podstawowe badanie punktów spustowych mięśni
2. 2 techniki Testu obciążenia stawu
3. Rejestracja zgryzu w CR na deprogramatorach Koisa, Denar, Lucia Jig i rękoczynem
4. Pobieranie rejestratu łuku twarzowego DFA
5. Mapa bólu wg Rocabado
6. Testy przesiewowe do współpracy z fizjoterapeutą
7. Ekwilibracja okluzyjna


Od września 2018 są organizowane kursy we współpracy z Meritum Center w formie jednodniowej.
Od 2020 nastąpi zmiana na format 2 dniowy z zakresem tematycznym jak powyżej.
http://www.meritumcenter.pl/kalendarium.html

„Jak ugryźć okluzję?” – okluzja funkcjonalna w procesie planowania leczenia

Część teoretyczna:

 1. Okluzja jako ogniwo stomatologii kompleksowej – wstęp
  + pozycja ciała ze szczególnym uwzględnieniem szyjnej części kręgosłupa
  + synowialny staw skroniowo-żuchwowy (warunki stabilności)
  – test obciążenia
  – mapa bólu wg Rocabado
 1. Praktyczne ujęcie anatomii i fizjologii układu ruchowego narządu żucia
 2. Podstawy okluzji i artykulacji – zebranie i usystematyzowanie pojęć
 3. Relacja centralna / Maksymalna interkuspidacja
  – zastosowanie CR jako pozycji referencyjnej: dlaczego i kiedy?
  – metody rejestracji CR
 4. Deprogramatory: rodzaje i ich zastosowanie, wady i zalety
 5. Rękoczyn Dawsona – wykonanie, zastosowanie, wady i zalety
 6. Ewaluacja i analiza ryzyka funkcjonalnego: Perio, Bio, Funkcja, Estetyka
 7. Koncepcje okluzji: Koisa i Dawsona – podobieństwa i różnice
 8. Zasada 3P: P1,P2,P3
 9. Profile funkcjonalne wg Koisa – diagnoza okluzyjna
 10. Badanie pacjenta – zbieranie danych do analizy estetyczno funkcjonalnej
 11. Ankieta okluzyjna z interpretacją jako podstawa diagnostyki wczesnej
 12. Elementy terapii okluzyjnej:
  – przyczyny destrukcji zębów (erozja, abrazja, abfrakcja, atrycja)
  – objawy niestabilności zgryzu
  – planowanie leczenia w oparciu o ryzyko funkcjonalne
  – wybór pozycji terapeutycznej: MIP czy CR?
  – szynoterapia
  – proces deprogramacji – wskazania i przeciwwskazania
  – łuki twarzowe, a analizator ustno twarzowy DFA
  – masy do rejestracji zgryzu
  – ekwilibracja addytywna i redukcyjna


Część praktyczna:

1. Podstawowe badanie punktów spustowych mięśni
2. Test obciążenia stawu rękoczynem Dawsona i metodą uproszczoną z wałkami ligniny
3. Rejestracja zgryzu w CR różnymi metodami
4. Pobieranie rejestratu łuku twarzowego DFA