indeks1Badania Tomograficzne są najdokładniejszym badaniem diagnostycznym. Obrazują trójwymiarowo obszar zainteresowania stomatologa i dostarczają najwięcej informacji. Umożliwiają analizę wszystkich powierzchni zębów, korzeni, zmian zapalnych, zębów zatrzymanych czy struktur anatomicznych.

,

Dane pomiarowe z badania tomograficznego pozwalają na dokładne zaplanowanie zabiegów implantologicznych dostarczając wymiarów kości, informacji o przebiegu naczyń krwionośnych i nerwów czy rozległości zatoki szczękowej. Dzięki temu implant jest praktycznie zawsze dobierany przed zabiegiem, a w przypadku niedoboru kości konsultowane są z pacjentem opcje i koszty regeneracji kostnej. Całą analizę dokonuje się na etapie planowania, by zminimalizować ryzyko i powikłania pozabiegowe, dokładnej określić rokowanie i przedstawić rzetelny kosztorys.