Dr John Kois jest cenionym amerykańskim specjalistą w planowaniu i pełnołukowych rekonstrukcjach jamy ustnej oraz wybitnym dydaktykiem przekazującym swoją wiedzę lekarzom biorącym udział w programach naukowo-szkoleniowych lekarzom z całego świata . Tytuł lekarza dentysty uzyskał na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Pensylwanii, specjalizację z Protetyki oraz tytuł Master of Science in Dentistry na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Waszyngtonie. W 2002 otrzymał nagrodę im. Saul Schluger za osiągnięcie Doskonałości diagnostycznej i planowania leczenia. Laureat nagrody za dorobek naukowy Światowego Kongresu Stomatologii Minimalnie Inwazyjnej oraz Amerykańskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Przez wiele lat stał na czele Amerykańskiej Akademii Stomatologii Odtwórczej i Amerykańskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Aktualnie prowadzi Klinikę Stomatologiczną w Seattle-Tacoma oraz ośrodek szkoleniowy w centrum Seattle zlokalizowany na nadbrzeżu Lake Union.

Znakiem firmowym dr Johna Koisa jest uporządkowanie każdego aspektu codziennej stomatologii w praktyczne, czytelne i logiczne procedury diagnostyczno-terapeutyczne. Jest to wynik tytanicznej pracy naukowej oraz wieloletniego doświadczenia. Od lat 80 prowadzi badania w swoim ośrodku klinicznym, które w połączeniu z systematycznym przeglądem piśmiennictwa międzynarodowego dokonywanym od ponad 30 lat tworzą kompendium postępowania popartego najbardziej aktualnymi i szeroko zakrojonymi badaniami z wielu międzynarodowych wiarygodnych ośrodków naukowych.

Misja Kois Center oraz cel uczestnictwa przez lekarzy z całego świata:
– dostarczyć najnowsze doniesienia i wytyczne w dziedzinach estetyki, implantów, rehabilitacji wewnątrzustnej
– poprawa przewidywalności leczenia przekładające się na dokładniejszą opiekę zabiegową pacjentów
– bezpieczne procedury = bezpieczna i spokojna praca
– leczenie interdyscyplinarne (ortodoncja, chirurgia, periodontologia, protetyka) i zrozumienie wzajemnych relacji w aspekcie przyzębia, biomechaniki, funkcji i estetyki.

Cały Program Zaawansowanego Doskonalenia Procedur Diagnostyczno-Terapeutycznych:
1. Planowanie Leczenia
2. Funkcjonalna Okluzja
3. Zarządzanie strefą okołoperiodontalną – perio w leczeniu zachowawczo-protetycznym
4. Biomechanika uzupełnień
5. Stałe i ruchome uzupełnienia implantologiczne
6. Zaawansowana Okluzja Funkcjonalna
7. Zaawansowane Planowanie Leczenia

Na przełomie stycznia i lutego oraz w czerwcu 2018 odbyłem podróż do Kois Center w Seattle – USA. Uczestniczyłem w szkoleniach z planowania leczenia oraz podstawowej i zaawansowanej okluzji by poszerzyć wiedzę i doskonalić swoje umiejętności stomatologiczne celem lepszego leczenia moich pacjentów. Zdobyte doświadczenie i nauka u źródła usprawniła proces diagnostyki i leczenia oraz przekazywania tej wiedzy innym lekarzom na kursach i wykładach o okluzji prowadzonych przeze mnie w kraju.

W styczniu 2019 po raz kolejny odwiedziłem Seattle by kontynuować naukę w ośrodku szkoleniowym Kois Center. Kurs „Zarządzanie Regionem Periodontologiczno-Protetycznym” to intensywna praktyczno-teoretyczna nauka stomatologii opartej na faktach i badaniach (Evidence based dentistry) w zakresie procedur chirurgicznych, perio oraz protetycznych. Wszystko poukładane w przemyślane logiczne protokoły przez wspaniałych nauczycieli Dr Elisabeth Bakeman oraz Dr Johna Koisa

Na koniec 2019 przypadły dwa długie 5 dniowe kursy w Seattle – Biomechanika w listopadzie i Implantoprotetyka w grudniu. Cały cykl zakończyłem końcem lutego ostatnim szkoleniem – Zaawansowane Planowanie Leczenia zdając praktyczny egzamin w postaci prezentacji zaplanowanego i przeprowadzonego leczenia kompleksowego. Zakończony kolejny etap nauki  w długiej podróży w kierunku lepszego wykonywania swojej pracy, lepszego zrozumienia diagnostyki i leczenia, bardziej dokładnej i przewidywalnej stomatologii.