,Abfrakcja – utratą szkliwa i zębiny w okolicy szyjki związana z abfraction1262x300powtarzającym się nadmiernym zgięciem zęba spowodowanym przeciążeniami zgryzowymi. Ząb, mimo iż zbudowany z twardych tkanek, posiada pewien moduł sprężystości, czyli przyjmując obciążenie delikatnie się wygina w miejscu szyjki (tam gdzie kończy się szkliwo, a zaczyna cement korzenia). W przypadku nadmiernych powtarzających się obciążeń z okolicy szyjki może odpryskiwać szkliwo powodując powstanie ubytku klinowego sięgającego zębiny, a nawet w głąb niej.