W dzisiejszych czasach coraz większą rolę w powstawaniu uszkodzeń struktury zęba odgrywają procesy nie związane z próchnicą. W zależności od przyczyny wyróżniamy:

1) Erozję – uszkodzenie zębów spowodowane działaniem procesów chemicznych
2) Abrazję – wytarcia zębów w wyniku działania czynnika mechanicznego
3) Abfrakcję – ubytki struktur zęba spowodowane przeciążeniami
4) Atrycję – starcia powierzchni zębów w wyniku kontaktów pomiędzy żującymi zębami