Aktualnie podstawowym elementem pełnego postępowania diagnostycznego jest badanie rentgenowskie. Jest ono bardzo pomocne w ocenie trafności postawionej diagnozy, a w niektórych przypadkach jedynym drogowskazem prawidłowego postępowania terapeutycznego. Z całej puli możliwych do wykonania obrazowań w codziennej praktyce stomatologicznej najwięcej informacji dostarczają cyfrowe zdjęcia punktowe w technologii RVG (Radiowizjografia), cyfrowe zdjęcia OPG (ortopantomograficzne) oraz obrazy CBCT ( nowoczesna stożkowa Tomografia Komputerowa).