Leczenie pacjentów dotkniętych schorzeniami tkanek okalających ząb może być podzielone na trzy różne fazy: wstępną, korekcyjną i podtrzymującą.

Tribeca_Periodontics_4

Istotą fazy wstępnej jest usunięcie i kontrola biofilmu bakteryjnego (płytki nazębnej). Korekcie, jeżeli jest ona konieczna, należy poddać procesy higienizacyjne w zakresie profilaktyki domowej. Duży nacisk musi być położony na eliminację czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi infekcji i w następstwie choroby (palenie, nieleczone choroby ogólnosystemowe). Pacjent zostaje poddany wizytom higienizacyjnym oraz badaniom periodontologicznym celem uzyskania satysfakcjonujących wartości wskaźników leczenia. Po ich osiągnięciu przy zachowaniu higieny jamy ustnej na odpowiednim poziomie można przejść do zabiegów fazy korekcyjnej, jeżeli takie są wskazane.

Faza korekcyjna obejmuje zabiegi chirurgii periodontologicznej, terapii endo-perio (zmian związanych z kanałami i przyzębiem), jak również leczenia zachowawczo-protetycznego. Zabiegi chirurgiczne obejmują terapię resekcyjną, regeneracyjną oraz chirurgię śluzówkowo-dziąsłową (leczenie recesji).

Celem fazy podtrzymującej „recall” jest przeciwdziałanie nawrotom choroby przyzębia. Dla każdego pacjenta musi być opracowany indywidualny system „recall”. Obejmuje on wykonywaną przez pacjenta profilaktykę domową oraz zabiegi profesjonalne w postaci skalingów i root planingu w gabinecie na wizytach kontrolnych. W dodatku kontroli podlegają także potencjalne nisze chorobotwórcze (miejsca odkładania się płytki) – nieszczelne wypełnienia, uzupełnienia protetyczne.

Zagadnieniem, które jest istotne dla każdej fazy leczenia periodontologicznego jest farmakoterapia. Zastosowanie antyseptyków w postaci płukanek jest szczególnie istotne dla fazy wstępnej i podtrzymującej. W fazie korekcyjnej w zależności od wskazań stosuje się niekiedy celowaną antybiotykoterapię.

Najważniejszym aspektem w całym leczeniu, niezależnie od fazy, jest pełne zrozumienie pacjenta względem zastosowanego leczenia i współpraca z jego strony.