W momencie kiedy implant jest zintegrowany z kością następuje proces wytworzenia uzupełnienia protetycznego. Poniżej przedstawiony w uproszczeniu przykładowy proces implantoprotetyczny z ukazanymi elementami protetycznymi wykorzystywanymi do odbudowy zęba.

Dwa implanty pogrążone w kości podczas zabiegu chirurgicznego

IMG_9218

Śruba gojąca założona na ok.2-3 tygodni po okresie 3 miesięcznej osteointegracji przykręcona do implantu

IMG_9130

Transfer wyciskowy przykręcony do implantu podczas pobierania wycisku pod pracę protetyczną

IMG_9238

Transfer w łyżce wyciskowej idący do technika

IMG_9243

Łączniki założone na implanty przed cementowaniem koron przykręcone do implantu

IMG_8264

Łącznik przed cementowaniem korony

IMG_8364
Zacementowana korona na łącznik przykręcony do implantu

IMG_8367